Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. kadr

Kategoria: Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Specjalistę ds. kadr

Nazwa stanowiskaSpecjalista ds. kadr
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MŚ
Wymagania
 • min. trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa pracy, umiejętność interpretacji oraz implementowania zachodzących zmian,
 • dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • wielozadaniowość i umiejętność ustalania priorytetów,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera: MS Office (WORD, EXCEL), Płatnik,
 • znajomość programu ENOVA mile widziana
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków,
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z zatrudnieniem m.in.: umowy o pracę, aneksy do umów, urlopy, zwolnienia lekarskie, badania lekarskie, wystawianie zaświadczeń, świadectw pracy,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń,
 • nadzór nad terminowością przeprowadzania badań lekarskich,
 • ścisła współpraca z inspektorem BHP w zakresie zagadnień BHP,
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej zgodnie z regulacjami RODO,
 • przygotowywanie raportów i zestawień personalnych na potrzeby instytucji,
 • współpraca z obszarem płacowym.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 lipca 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 15.07.2020 12:27:23
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2020 08:29:52
Autor: Sandra Braksator-Malina
Licznik odwiedzin: 506

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. kadr 15.07.2020 12:27:24 Sandra Braksator-Malina
Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. kadr 03.08.2020 08:28:39 Paulina Pfeifer