Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. kontroli zarządczej

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Specjalistę ds. kontroli zarządczej

Nazwa stanowiskaSpecjalista ds. kontroli zarządczej
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyMŚ/K/KZ
Wymagania
 • bardzo dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy pzp, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach,  a także komunikatów Ministra Finansów, wytycznych i standardów dotyczących kontroli zarządczej
 • praktyczna umiejętność stosowania i interpretowania ww. przepisów prawa
 • doświadczenie we wdrażaniu systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w szczególności instytucji kultury
 • doświadczenie w sporządzaniu analizy poziomu ryzyk
 • umiejętność weryfikacji skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i naprawczych
 • umiejętność analizy aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych pod kątem zgodności z zasadami kontroli zarządczej
 • wiedza na temat realizowanych w muzeach procesów, realizacji zadań merytorycznych, ogólnych zasad finansowania instytucji podległej MKiDN lub Urzędowi Marszałkowskiemu
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • wykształcenie związane z administracją, księgowością lub  finansami (mile widziane: ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej)
 • wysoka kultura osobista
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 • tworzenie rocznych planów działalności, wskazując konkretne cele
 • analiza aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych pod kątem zgodności z zasadami kontroli zarządczej
 • samoocena świadomego osiągania rezultatów oraz działań
 • tworzenie sprawozdań z wykonania planu działalności
 • nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem procesu kontroli zarządczej

 

Oferujemy
 • Pracę w prestiżowej instytucji kultury.
 • Interesującą i satysfakcjonującą pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

        w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/PKZ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 23.11.2020 15:28:25
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021 14:52:35
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 524