Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. księgowości

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Specjalistę ds. księgowości

Nazwa stanowiskaSpecjalista ds. księgowości
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/MŚ/DF-K
Wymagania
 • Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe.
 • Co najmniej 3 lata praktyki w dziale finansowo-księgowym mile widziane
  w instytucjach kultury.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych
  w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych i ustawy
  o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o muzeach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych
  w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów.
 • Praktycznej znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel);
 • Komunikatywność, otwartość na zmiany, zaangażowanie w pracę.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej.
 • Miele widziana znajomość programu Enova
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • Dekretowanie i ewidencja księgowa dokumentów związanych z zakupem środków trwałych, środkami trwałymi w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiami, darami, księgozbiorem.
 • Naliczanie i ewidencja księgowa amortyzacji, umorzeń w programie Enova Finanse i Księgowość.
 • Wprowadzaniu do systemu Enova Handel faktur zakupu i dekretowanie dokumentów.
 • Zastępowanie w czasie nieobecności pracownika prowadzącego Kasę Główną Muzeum i obsługa programu bankowego On Line (sporządzanie przelewów bankowych, weryfikacja kontrahentów z „Białą księgą”, weryfikacja numerów rachunków bankowych przed przygotowaniem dokumentów, pobieranie wyciągów bankowych).
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Sporządzanie deklaracji PCC3 za podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie obrotów i sald kont zespołu 0 w zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów, rejestrów pomocniczych, księgozbioru.
 • Współpraca z działami merytorycznie odpowiedzialnymi za prowadzenie ksiąg środków trwałych, ksiąg inwentarzowych, rejestrów pomocniczych, księgozbioru.
Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 października 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/DF-K

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 Data opublikowania: 12.10.2020 15:43:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 09:49:17
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 549