Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Specjalista ds. koordynacji projektów programowo – artystycznych – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


 

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

Specjalistę do spraw koordynacji projektów programowo – artystycznych

Nazwa stanowiskaSpecjalista ds. koordynacji projektów programowo – artystycznych
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnySDPW/P/MŚ
Wymagania
 • wykształcenie wyższe, preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo lub inne kierunki pokrewne;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
 • udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora projektów kulturalnych lub artystycznych;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora działań lub organizacji wydarzeń wystawienniczo-artystycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu sztuki, działań partycypacyjnych, edukacji kulturowej, działań performatywnych, etc.;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysokie kompetencje interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole wielopokoleniowym;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność.
 

Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • koordynacja i realizacja działań programowych związanych z działalnością bieżącą Muzeum;
 • współpraca z kuratorami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w zakresie realizacji programów wydarzeń towarzyszących wystaw, instalacji artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami kultury, artystami, kuratorami zewnętrznymi w zakresie organizacji wystaw  oraz instalacji artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Śląskie wg przyjętego programu oraz strategii muzealnej;
 • współpraca przy tworzeniu autorskich działań edukacyjno-artystycznych zgodnych z przyjętym programem, strategią i misją Muzeum;
 • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu koordynowanie działań powierzonych projektów , w szczególności związanych z nadzorowaniem planów rzeczowo-finansowych,  prowadzeniem dokumentacji realizowanych projektów oraz archiwizacją po ich zakończeniu.
Oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wysokie standardy pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury na Górnym Śląsku.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 9 lutego 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym : SDPW/P/MŚ

Muzeum skontaktuje się do z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1.Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 21.01.2020 16:22:01
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2020 15:50:56
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 581
Data Wytworzenia: 21.01.2020 16:15:45
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Specjalista ds. koordynacji projektów programowo - artystycznych 21.01.2020 16:22:01 Roma Bakonyi
Specjalista ds. koordynacji projektów programowo - artystycznych - rekrutacja zakończona 14.02.2020 15:49:17 Irena Wilczek