Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Specjalista ds. systemów audiowizualnych – rekrutacja nierozstrzygnięta

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni
Specjalistę ds. systemów audiowizualnych

Nazwa stanowiskaSpecjalista ds. systemów audiowizualnych
DziałIT
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnySAV/IT/MŚ
Wymagania
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze lub o zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu systemów zarządzania wystawami
 • doświadczenie w obsłudze i programowaniu systemów oświetlenia ekspozycji muzealnych
 • doświadczenie w konfiguracji i instalacji systemów nagłośnieniowych w przestrzeniach wystawienniczych
 • nadzór i koordynacja prac serwisów zewnętrznych, umiejętności zarządzania zgłoszeniami, ustalenia priorytetów dla zgłaszanych problemów
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy (równoważny system pracy), praca w nadgodzinach w wypadku wystąpienia awarii
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • podstawowa wiedza w zakresie informatyki
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • zdolności i predyspozycje fizyczne (brak ograniczeń chorobowych poświadczonych przez lekarza) do fizycznego wykonywania napraw i usuwania awarii oraz pracy na wysokości
Obowiązki na stanowisku pracy
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów multimedialnych wykorzystywanych przez Muzeum Śląskie
 • obsługa systemów nagłośnieniowych i oświetleniowych wystaw stałych i czasowych
 • obsługa, montaż i konfiguracja systemów multimedialnych podczas wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Śląskie
 • bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego
 • nadzór nad pracami serwisów zewnętrznych
 • opieka nad sprzętem audiowizualnym będącym w posiadaniu Muzeum Śląskiego
 • montaż i wysterowanie sprzętu prezentacyjnego
 • zarządzanie i aktualizacja systemem prezentacji treści multimedialnych – monitory informacyjne, infokioski
 • udział w budowie wystaw w zakresie doboru sprzętu audiowizualnego oraz jego montażu i konfiguracji
 • szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu
 • konwersja i obróbka materiałów multimedialnych
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • uczestnictwo w procesie ofertowania oraz zakupów sprzętu audiowizualnego, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu i instalacji
 • opracowywanie dokumentacji opisującej konfigurację środowiska oraz procedury eksploatacyjne oraz instrukcje obsługi
 • zabezpieczanie danych przed awariami, wykonywanie kopii zapasowych i okresowa weryfikacja działania systemów multimedialnych
 • zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu oraz nadzór nad przeglądami i konserwacją
 • prowadzenie ewidencji sprzętu audiowizualnego i komputerowego
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
 • wysokie standardy pracy;
 • udział w ciekawych projektach;
 • możliwość kształcenia;
 • pracę w największym muzeum województwa śląskiego.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SAV/IT/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 07.01.2019 r.
z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 06.12.2018 13:36:36
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2019 15:37:02
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 567
Data Wytworzenia: 06.12.2018 13:17:59
Autor Tekstu: Romana Bakonyi
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specjalista ds. systemów audiowizualnych 209 06.12.2018 13:18:57

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Specjalista ds. systemów audiowizualnych 06.12.2018 13:36:37 Irena Wilczek
Specjalista ds. systemów audiowizualnych - rekrutacja nierozstrzygnięta 16.01.2019 15:37:02 Irena Wilczek

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Specjalista ds. systemów audiowizualnych Zmiana załączników 06.12.2018 13:36:37 Irena Wilczek