Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Specjalista ds. systemów audiowizualnych – rekrutacja nierozstrzygnięta

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie zatrudni

Specjalistę ds. systemów audiowizualnych

 

Nazwa stanowiska

 

Specjalista ds. systemów audiowizualnych

 

Dział

IT
 

Miejsce pracy

Katowice
 

Wymiar czasu pracy

pełny etat
 

Znak referencyjny

SAV/IT/MŚ
 

 

 

 

 

 

Wymagania

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze lub o zbliżonym zakresie obowiązków
 • doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu systemów zarządzania wstawami
 • doświadczenie w obsłudze i programowaniu systemów oświetlenia ekspozycji muzealnych
 • doświadczenie w konfiguracji i instalacji systemów nagłośnieniowych w przestrzeniach wystawienniczych
 • nadzór i koordynacja prac serwisów zewnętrznych, umiejętności zarządzania zgłoszeniami, ustalenia priorytetów dla zgłaszanych problemów
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy (równoważny system pracy), praca w nadgodzinach w wypadku wystąpienia awarii
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • podstawowa wiedza w zakresie informatyki
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • zdolności i predyspozycje fizyczne (brak ograniczeń chorobowych poświadczonych przez lekarza) do fizycznego wykonywania napraw i usuwania awarii oraz pracy na wysokości
 

 

 

 

 

 

Obowiązki na stanowisku pracy

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów multimedialnych wykorzystywanych przez Muzeum Śląskie
 • obsługa systemów nagłośnieniowych i oświetleniowych wystaw stałych i czasowych
 • obsługa, montaż i konfiguracja systemów multimedialnych podczas wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Śląskie
 • bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego
 • nadzór nad pracami serwisów zewnętrznych
 • opieka nad sprzętem audiowizualnym będącym w posiadaniu Muzeum Śląskiego
 • montaż i wysterowanie sprzętu prezentacyjnego
 • zarządzanie i aktualizacja systemem prezentacji treści multimedialnych – monitory informacyjne, infokioski
 • udział w budowie wystaw w zakresie doboru sprzętu audiowizualnego oraz jego montażu i konfiguracji
 • szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu
 • konwersja i obróbka materiałów multimedialnych
 • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • uczestnictwo w procesie ofertowania oraz zakupów sprzętu audiowizualnego, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu i instalacji
 • opracowywanie dokumentacji opisującej konfigurację środowiska oraz procedury eksploatacyjne oraz instrukcje obsługi
 • zabezpieczanie danych przed awariami, wykonywanie kopii zapasowych i okresowa weryfikacja działania systemów multimedialnych
 • zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu oraz nadzór nad przeglądami i konserwacją
 • prowadzenie ewidencji sprzętu audiowizualnego i komputerowego
 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
 • wysokie standardy pracy;
 • udział w ciekawych projektach;
 • możliwość kształcenia;
 • pracę w nowoczesnej, prestiżowej instytucji kultury.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Opcjonalnie referencje

w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Muzeum Śląskie

Dział Kadr

T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

z dopiskiem: SAV/IT/MŚ

lub przesłane drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SAV/IT/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 08.09.2017 z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.
Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133,poz. 883 ze zm.)Data opublikowania: 23.08.2017 16:04:42
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2017 11:55:00
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 689
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specjalista ds. systemów audiowizualnych 365 03.08.2017 12:57:52