Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Specjalistka/ Specjalista ds. technicznych i zieleni – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


 

Muzeum Śląskie zatrudni

Specjalistkę/Specjalistę ds. technicznych i zieleni

Nazwa stanowiskaSpecjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni
DziałTechniczny
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnySTZ/DT/MŚ
Wymagania

 

 

 

 • Wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności: ogrodnictwo, technik ogrodnik, architektura krajobrazu, technik architektury krajobrazu;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. zieleni;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pielęgnacji ogrodów lub przestrzeni publicznej;
 • Umiejętność oceny stanu zieleni oraz tworzenia koncepcji nasadzeń zieleni;
 • Znajomość zasad pielęgnacji i utrzymania zieleni, utrzymania czystości wewnątrz obiektów oraz terenów zewnętrznych;
 • Umiejętność rozróżniania gatunków drzew, krzewów, bylin oraz oceny ich stanu zdrowotnego;
 • Umiejętność oceny konieczności wykonania cięć sanitarnych oraz technicznych w celu wyeliminowania ryzyka zagrożenia typu złamania, wyłomy czy wykroty;
 • Znajomość ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, procedur wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, procedur związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych;
 • Podstawowa wiedza z zakresu pielęgnacji roślin domowych;
 • Umiejętność organizacji zadań w zakresie usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 • Umiejętność przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia w zakresie usług pielęgnacji terenów zielonych oraz usług utrzymania czystości, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność koordynacji pracy zespołu;
 • Umiejętność oceny jakości materiału szkółkarskiego wykorzystywanego do nasadzeń;
 • Spostrzegawczość, refleks;
 • Zdolność koncentracji, podzielność uwagi;
 • Sprawność fizyczna;
 • Dokładność, rzetelność oraz dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy;
 • Dodatkowym atutem będą uzdolnienia techniczne, które ułatwią obsługę drobnych maszyn i urządzeń ogrodniczych;
 • Prawo jazdy kategorii B.
 

 

Obowiązki na stanowisku pracy

 

 

 • Opracowywanie koncepcji i projektowanie zagospodarowania terenów zielonych w przestrzeni Muzeum Śląskiego;
 • Zamawianie, nadzorowanie i odbiory prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie należącym do Muzeum Śląskiego oraz utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów;
 • Realizacja projektów zieleni;
 • Gospodarka zielenią;
 • Planowanie prac z zakresu zieleni oraz utrzymania czystości;
 • Przygotowywanie korespondencji i opracowywanie dokumentów niezbędnych do składania zamówień w przedmiotowej sprawie;
 • Koordynowanie prac firm zewnętrznych, rozliczanie ich z wykonanej pracy.
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
 • możliwość kształcenia;
 • możliwość udziału w ciekawych projektach;
 • pracę w nowoczesnej instytucji kultury.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl,
z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: STZ/DT/MŚ

 Muzeum skontaktuje się do 5.02.2019 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 11.01.2019 13:54:29
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2019 15:23:17
Autor: Roma Bakonyi
Licznik odwiedzin: 693
Data Wytworzenia: 11.01.2019 13:38:40
Autor Tekstu: Roma Bakonyi

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Specjalistka/ Specjalista ds. technicznych i zieleni 11.01.2019 13:54:29 Roma Bakonyi
Specjalistka/ Specjalista ds. technicznych i zieleni - rekrutacja zakończona 08.03.2019 15:23:18 Irena Wilczek