Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.”

Kategoria: Usługi społeczne - archiwum


Znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-8/20

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.Data opublikowania: 30.12.2020 19:34:02
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2021 15:05:47
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 377
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr MŚ-ZP-DKB-261-8/20 256 30.12.2020 19:29:09
Załączniki 1, 4-6 do Ogłoszenia wersji edytowalnej 152 30.12.2020 19:30:01
Odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia o zamówienie 144 08.01.2021 14:52:53
Skorygowany Cennik usług cateringowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia) 165 08.01.2021 14:53:19
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu 145 12.01.2021 12:41:38
Informacja z otwarcia ofert 143 15.01.2021 14:45:01
Informacja o udzieleniu zamówienia 130 25.02.2021 08:34:46

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” 30.12.2020 19:34:02 Danuta Kamińska-Bania
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” 08.01.2021 14:56:31 Wojciech Walczak
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” 12.01.2021 12:43:15 Danuta Kamińska-Bania
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” 15.01.2021 14:45:57 Danuta Kamińska-Bania
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” 25.02.2021 08:36:22 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” Zmiana załączników 30.12.2020 19:34:02 Danuta Kamińska-Bania
Odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia o zamówienie Dodanie pisma 08.01.2021 14:54:51 Wojciech Walczak
Skorygowany Cennik usług cateringowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia) Dodanie załącznika 08.01.2021 14:55:21 Wojciech Walczak
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” Zmiana załączników 12.01.2021 12:43:15 Danuta Kamińska-Bania
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” Zmiana załączników 15.01.2021 14:45:57 Danuta Kamińska-Bania
„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w 2021 r.” Zmiana załączników 25.02.2021 08:36:22 Danuta Kamińska-Bania