Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

TRYB DZIAŁANIA

Kategoria: Tryb działania


Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie sztuki polskiej i obcej, etnografii, archeologii, historii oraz scenografii polskiej, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin.
 
1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa powyżej w szczególności przez:
 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 2. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
 3. konserwację zbiorów,
 4. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 5. organizowanie badań naukowych,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
 7. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,
 8. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,
 11. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji zabytków.
2. Muzeum może wspierać i prowadzić działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych.
3. Dla realizacji celów statutowych Muzeum może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.Data opublikowania: 07.01.2005 10:30:21
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 12:41:00
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 933

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
aktulizacja danych na podstawie Statutu MŚ z dn. 20.10.2011 16.02.2011 14:04:37 Danuta Kamińska-Bania