Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Inwentaryzator – rekrutacja przedłużona do 31.12.2018 r. – rekrutacja zakończona

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie poszukuje inwentaryzatora
do Działu Inwentaryzacji

– rekrutacja przedłużona do 31.12.2018 r.

Nazwa stanowiskaInwentaryzator
DziałInwentaryzacji
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyI/DI/MŚ
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w muzeum;
 • doskonała znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów oraz umiejętność ich interpretowania i stosowania;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z prawem autorskim w tym licencji Creative Commons;
 • doświadczenie w koordynowaniu procesów digitalizacji zbiorów;
 • znajomość standardów opracowań metadanych;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne;
 • umiejętność współpracy w dużym zespole;
 • otwartość na zmiany;
 • prawo jazdy kategorii B.
Obowiązki na stanowisku pracy

 

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem i ruchem zbiorów muzealnych;
 • przygotowywanie umów i protokołów wypożyczeń muzealiów;
 • koordynacja i czynny udział w ruchu muzealiów (użyczenia, wydawanie, odbiór);
 • archiwizacja dokumentacji wypożyczeń;
 • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji;
 • organizowanie i udoskonalanie form dokumentowania zbiorów we współpracy z kierownikami działów merytorycznych, głównym inwentaryzatorem, kierownikiem Pracowni Digitalizacji i Fotografii;
 • nadzór nad procedurą przyjmowania depozytów i prowadzenie księgi depozytów;
 • współpraca przy inwentaryzacji zbiorów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli zbiorów;
 • nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów, w tym nad dokumentacją wizualną zbiorów w ramach procesu digitalizacji zbiorów;
 • współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, rocznych dla głównego inwentaryzatora i GUS na podstawie danych źródłowych dotyczących proweniencji zbiorów i ruchu muzealiów;
 • realizowanie działań na rzecz odzyskiwania zbiorów utraconych dawnego Muzeum Śląskiego w Katowicach;
 • współpraca przy pozyskiwaniu autorskich praw majątkowych do zbiorów muzealnych;
 • uczestniczenie w konferencjach, sympozjach oraz pracach grup roboczych;
 • nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów i współpracy z placówkami naukowymi i muzeami w kraju i zagranicą, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.
Oferujemy
 • Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • Wysoki standard warunków pracy;
 • Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • Pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: I/DI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 08.01.2019 r. z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.Data opublikowania: 30.10.2018 15:47:32
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2019 15:29:46
Autor: Irena Wilczek
Licznik odwiedzin: 1011
Data Wytworzenia: 30.10.2018 15:45:23
Autor Tekstu: Romana Bakonyi
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Inwentaryzator 692 30.10.2018 15:46:30
Inwentaryzator - rekrutacja do 31.12.2018 292 10.12.2018 12:29:35

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Inwentaryzator 30.10.2018 15:47:32 Irena Wilczek
Inwentaryzator - rekrutacja przedłużona do 31.12.2018 10.12.2018 12:35:42 Irena Wilczek
Inwentaryzator - rekrutacja przedłużona do 31.12.2018 r. - rekrutacja zakończona 04.02.2019 15:29:46 Irena Wilczek

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Inwentaryzator Zmiana załączników 30.10.2018 15:47:32 Irena Wilczek
Inwentaryzator - rekrutacja przedłużona do 31.12.2018 r. Zmiana załączników 10.12.2018 12:59:40 Irena Wilczek