Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Nowe postępowanie. Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego – fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1

Kategoria: Archiwum


 

Zamawiający informuje,  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego – fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1”, nr referencyjny: MŚ-SW-DL-332-4/19.Data opublikowania: 28.03.2019 16:22:05
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 14:35:51
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 497
Data Wytworzenia: 28.03.2019 16:11:12
Autor Tekstu: Wojciech Walczak
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 195 28.03.2019 16:13:26
Zaproszenie do złożenia oferty 201 28.03.2019 16:15:36
Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 247 28.03.2019 16:14:44
Załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 330 28.03.2019 16:14:47
Załącznik nr 2 „Wzór umowy” 200 28.03.2019 16:14:50
Załącznik nr 3 „Formularz oferty”, Załącznik nr 4 „Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu”, Załącznik nr 5 „Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej”, Załącznik nr 6 „Wzór zobowiązania innych podmiotów” 191 28.03.2019 16:14:52
Załączniki nr 3, 4, 5, 6 w wersji edytowalnej 218 28.03.2019 16:17:51
Informacja o unieważnieniu postępowania 205 02.04.2019 15:25:50

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego - fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 28.03.2019 16:22:05 Wojciech Walczak
Nowe postępowanie. Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego - fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 28.03.2019 16:28:42 Wojciech Walczak
Nowe postępowanie. Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego - fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 02.04.2019 15:27:49 Wojciech Walczak

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego - fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 Zmiana załączników 28.03.2019 16:22:05 Wojciech Walczak
Nowe postępowanie. Wykonanie scenografii dla obiektu muzealnego - fotoplastykonu w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 Zmiana załączników 02.04.2019 15:27:49 Wojciech Walczak